dijous, 22 d’octubre del 2009

Tancament del repetidor de València ciutat i voltants

Pel seu interès reproduïm aquesta nota de premsa d'ACPV:

València, 21 d’octubre de 2009
NOTA DE PREMSA

EL TSJ AUTORITZA EL TANCAMENT DEL REPETIDOR DE TV3 QUE COBREIX VALÈNCIA, L’HORTA I PART DEL CAMP DE MORVEDRE, CAMP DE TÚRIA, FOIA DE BUNYOL I RIBERA ALTA I BAIXA

La Secció 5a de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha comunicat a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la seua sentència 272 / 09 en base a la qual autoritza el Govern valencià a precintar el reemissor de TV que la nostra entitat té a Perenxisa, al terme municipal de Xiva, el qual fa arribar el senyal de TV3 en TDT a la ciutat de València, la comarca de l’Horta i part de les comarques del Camp de Morvedre, Camp de Túria, Foia de Bunyol i Ribera Alta i Baixa (és a dir, es veurien afectats uns 1.300.000 habitants).

Aquesta sentència és la resolució d’un recurs d’apelació que va interposar la Generalitat valenciana contra la inicial negativa judicial a autoritzar el tancament del repetidor. Recordem, en aquest sentit, que Acció Cultural ha obtingut diversos pronunciaments judicials al seu favor i que, per tant, en aquest tema hi ha sentències discrepants.

La sentència 272 / 09 autoritza l’entrada del Govern valencià en el nostre centre emissor en base al suport en principi a “la ejecución de un acto emanado de una autoridad pública”, sense entrar al fons de la qüestió, ja que la mateixa sentència afirma que “no procede controlar [per part del tribunal] la conformidad o disconformidad del acto que se pretende ejecutar”. És a dir: el TSJ ha aplicat el principi de pressumpció de legalitat de les actuacions de les administracions públiques, autoritzant per tant l’execució d’una disposició administrativa sense entrar al fons de la qüestió, i entenent que aquest fons en tot cas s’ha de dirimir en un recurs específic i a banda.


És evident que Acció Cultural no comparteix aquest punt de vista, per dos motius:
- primer, perquè discutim la competència legal de la Generalitat valenciana per actuar sobre una televisió pública que és emesa per un canal de TDT la titularitat del qual no és autonòmic;
-segon, perquè l’aplicació de la pressumpció de legalitat de les actuacions de les administracions públiques en aquest cas pot provocar un dany major, ja que el tancament d’una televisió implica un exercici de censura, per molt que aquesta decisió fóra suposadament revocable per un sentència posterior, que en el millor dels casos podria tardar anys a arribar.

Acció Cultural denuncia la insistència de l’actual Govern valencià en la seua voluntat de tancament del conjunt de la xarxa de TV3 al País Valencià i de càstig econòmic a la nostra entitat, afirmació que es demostra en el fet que l’esmentat Govern no només no ha arxivat els expedients administratius i les multes imposades a Acció Cultural ni ha reobert cap dels tres repetidors tancats, sinó que a més ha continuat els procediments judicials per intentar continuar tancant els repetidors encara oberts.

Amb aquesta sentència, el tancament del repetidor que cobreix l’àrea més poblada del País Valencià pot ser imminent, i depén en exclusiva de l’arbitrarietat política i l’interès partidista de l’actual Govern valencià, el mateix que està implicat en una sèrie de gravíssims casos de corrupció. Davant d’això, Acció Cultural fa una crida als ciutadans per donar un impuls encara més gran a la campanya d'’Iniciativa Legislativa Popular que la nostra entitat està impulsant, perquè és evident que només per aquesta via aconseguirem frenar aquest intent de censura.

dimarts, 13 d’octubre del 2009

Estudi: La política lingüística dels governs valencians (1983-2008)

Us animem a llegir, pel seu interès, l'entrevista del Levante-EMV al professor Anselm Bodoque, en la que explica el contingut del seu llibre sobre les polítiques lingüístiques dels partits al govern al nostre país els darrers 25 anys.

dijous, 8 d’octubre del 2009

Roda de premsa: presentació de signatures, Síndic de Greuges i campanya "Per una Televisió Sense Fronteres"

El passat dimarts 6 d'octubre des de la Plataforma Benicarló en Valencià vam fer una roda de premsa per a fer pública la nostra posició front a la política lingüística de l'Ajuntament de Benicarló.

Com recordareu, el 26 de maig de l'any passat ens vam reunir amb l'alcalde Marcelino Domingo per mostrar-li el nostre desacord amb el dictamen aprovat per l'Ajuntament de Benicarló que anunciava la suposada normalització del valencià i la necessitat de la normalització de l'espanyol a la nostra ciutat.

En aquesta reunió es van elevar a l’Ajuntament les dues demandes de la Plataforma:

a) La derogació del dictamen de normalització de l'espanyol aprovat pel Consistori com a punt 10è del Ple de 27 de novembre de 2008.

b) L’increment en l’estímul de l’ús del valencià al municipi.

Atès el silenci de l’Ajuntament, i per tant la voluntat implícita de no fer marxa enrere en el primer punt, i de no avançar en el segon, hem decidit dur a terme diverses mesures.

En primer lloc, la presentació al registre de l'Ajuntament de les 610 signatures recollides en la campanya duta a terme durant la passada primavera. Aquestes signatures demostren que hi ha una voluntat d’una part significativa de la ciutadania benicarlanda que reclamen la retirada del dictamen i un impuls significatiu a l’ús del valencià.

Tot seguit, des de la Plataforma elevarem al Síndic de Greuges valencià una protesta per l’ús insuficient del valencià que es fa al municipi i que demostra que la llengua pròpia no es troba encara normalitzada. A més, animem a la ciutadania a secundar-la tot trametent-la a títol individual. Pròximament donarem difusió al procediment a seguir.

Finalment, volem fer públic el nostre suport a la ILP Per una Televisió Sense Fronteres. La Plataforma i les entitats i persones individuals que la composen, vol donar difusió a aquesta iniciativa, que reclama a les Corts espanyoles una llei que permeta poder veure les televisions autonòmiques fora del seu àmbit administratiu estricte; en el nostre cas, la reciprocitat total de senyal entre Canal 9 (País Valencià), TV3 (Catalunya) i IB3 (Illes Balears). Considerem que és necessari per a una llengua minoritzada com el valencià comptar amb els pocs mitjans de comunicació disponibles, sumar i no restar pel bé del futur de la llengua.

La Plataforma Benicarló en Valencià va a continuar realitzant activitats per a la conscienciació de la ciutadania sobre la necessitat de promocionar l’ús de la llengua pròpia i del valencià com a element constitutiu de la identitat benicarlanda i valenciana.Membres de la Plataforma presentant les signatures en el registre de l'Ajuntament