dimecres, 1 de juliol del 2009

Televisió Sense Fronteres

Una sèrie d'entitats i personalitats de tot l'estat espanyol presentaran una Iniciativa Legislativa Popular per tal de facilitar l'intercanvi del senyal de televisió entre comunitats autònomes que comparteixen una mateixa llengua o llengües similars. Així es pretén donar solució, a través de la plena legalització de les seues emissions, als problemes en la recepció de TV3 al País Valencià. A més, la llei permetrà d'assolir el reconeixement legal de l'existència de les realitats lingüístiques i culturals dels territoris en l'estat espanyol amb llengües pròpies diferent de l'espanyol.

Hem de recordar que no és clar encara que, amb la implantació de la TDT i l'apagada de la senyal analògica, TV3 es puga veure a Benicarló o a altres localitats del Baix Maestrat.

És per això que la Plataforma Benicarló en Valencià té la intenció de donar el seu suport a aquesta iniciativa i col·laborar en la recollida de signatures, ja que la presència de mitjans audiovisuals en valencià és indispensable per assolir la plena normalització lingüística a què aspirem.

Una Iniciativa Legislativa Popular és un sistema legal per aconseguir l'aprovació d'una llei mitjançant la recollida de signatures. A partir del moment que es pose en marxa hi haurà 9 mesos per recollir 500.000 signatures vàlides en el conjunt de l'estat espanyol.

Ara per ara, a la espera de com es desenvolupa l'acció, si vols més informació, visita aquesta web: www.televisiosensefronteres.org