dijous, 24 de febrer del 2011

Convocat el IV Premi Manel Garcia Grau de poesia


S'acaba de publicar la convocatòria de la IV edició del Premi Manel Garcia Grau de poesia. La finalitat d’aquest premi és impulsar el conreu de la poesia i recordar la figura del poeta Manel Garcia Grau, nascut a Benicarló i que va desenvolupar la seua carrera com a poeta i docent sobre tot a la ciutat de Castelló.
Aquest premi es concedeix en virtut del conveni general de col·laboració subscrit entre la Universitat, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Perifèric TV, SL, l’Associació Cultural La Nau i la Federació Escola Valenciana.
El termini d’admissió d’originals finalitza el dia 29 d’abril de 2011 inclusivament.
L’import global es destina a la concessió d’un únic premi de 3.500 euros. El llibre guardonat serà publicat per Perifèric Edicions, dins de la col·lecció «Poesia».
Convocatòria completa a http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/22/pdf/2011_1916.pdf

dilluns, 21 de febrer del 2011

Model de queixa al Síndic de pel tall de la senyal de TV3 al País Valencià


A continuació reproduïm les instruccions que ens han arribat per a que pugueu enviar una queixa al Síndic de Greuges sobre el tall de les emissions de TV3 al País Valencià:

Ací trobareu el formulari web des d'on enviar la queixa.

A continuació el text que us proposem:

EXPOSE Que la Generalitat Valenciana a través de la DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, ha obert diversos expedients sancionadors a l’entitat cultural Acció Cultural del País Valencià i la Fundació Ramon Muntaner, per les emissions de la Televisió Pública Catalana en aquestes terres, a través de la xarxa de repetidors existents al País Valencià. Havent-se acordat com mesura provisional el cessament de les emissions.

Per això, el 9 de desembre de 2007 funcionaris de la Generalitat Valenciana entraren al repetidors situats a la Carrasqueta i el 28 de novembre de 2008 als repetidors d’Alginet i la Llosa de Ranes; i precintaren els equips electrònics, tallant-se lògicament des d’aleshores les emissions de la televisió pública catalana, que des de fa més de vint anys es rebia amb total normalitat en aquestes terres.

Que amb eixa acció s’han vulnerat els drets fonamentals recollits a l’article 20.1 a) i d) de la CE a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, drets que d’acord amb la Constitució no poden restringir-se mitjançant cap censura prèvia, que tenen el seu límit en la resta de drets fonamentals, especialment l’honor, la pròpia imatge i la protecció de la joventut i la infantesa i només podrà acordar-se el segrest de comunicacions, enregistraments i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.

Que amb eixa acció s’ha vulnerat, igualment, La Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per l’Estat espanyol, en ser les emissions en llengua catalana, anomenada valencià a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, també s’està afectant al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzades en llengües minoritàries tal i com estableix l’article Art.11 2. "Las Partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua…"

Que la mesura de la Generalitat Valenciana resulta contrària a la llibertat de prestació de serveis reconeguda a l’article 59 i següents del Tractat UE, (actualment article 49 CE, després de la seua modificació) i a la Directiva 89/552/CEE de Televisió sense fronteres que garanteix la llibertat de difusió, la llibertat de recepció de les emissions de TV i la llibertat d’elecció de cadenes en l’àmbit de la UE., està prohibida la introducció de restriccions i s’haurien de suprimir les restriccions existents.

Que els Jutjats del Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló amb data 08/01/2008 respecte del repetidor situat al Bartolo; els jutjats núm. 2 amb data 20/04/2007 i núm. 4 de València amb data 20/02/2008 respecte del repetidor situat al Montdúver i núm. 5 de València amb data 13/10/2008 respecte del repetidor de la serra de la Perenxisa, deneguen en tots els casos respectius l’autorització d’entrada per resultar desproporcionada la mesura en relació a l’objectiu perseguit, perquè no s’apreciava cap dany per a l’interés públic pel fet de mantenir les emissions, perquè s’emeten programes d’una televisió pública d’una comunitat autònoma i no d’una televisió clandestina i perquè, per contra, si es tancaren, podrien veure’s afectats drets fonamentals com ara el dret a comunicar o rebre informació mitjançant qualsevol mitjà de difusió.

Que considerem un contrasentit i una burla de les institucions que al mateix temps que s’ha dut a terme l’execució forçosa d’eixa ordre de cessament, el Govern valencià i el Govern català exposen públicament als mitjans de comunicació que s’està negociant perquè les televisions respectives puguen veure’s a tot el territori.

És per tot l’anterior que,


SOL·LICITE la intervenció del Síndic de Greuges, perquè commine la Generalitat Valenciana a respectar els drets esmentats.

divendres, 18 de febrer del 2011

SENSE SENYAL - DECLARACIÓ DAVANT EL TANCAMENT DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ I LA SEUA CENSURA PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT VALENCIANA


La Plataforma Benicarló en Valencià, davant el tancament de les emissions de TV3 al Paí­s Valencià , secunda la iniciativa d'ACPV i tanca el seu web i les seues xarxes socials durant 24 hores per a mostrar la seua repulsa més enèrgica davant d'aquesta nova agressió del Govern de la Generalitat Valenciana a la llibertat d'expressió. El Govern hauria de vetlar per la dinamització i promoció social de la nostra llengua i no impedir l'accés de les valencianes i els valencians a una televisió pública que emet en la llengua comuna i que a diferència de la que ells administren és exemple de rigorositat, pluralisme i compromís amb la llengua i la cultura pròpies.

dijous, 17 de febrer del 2011

"Sí a la nostra llengua", nova campanya de drets lingüístics d'ACPV


ACPV engega una nova campanya de drets lingüístics i promoció del valencià a tot el País. L'entitat valora que, encara que des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, la normalització lingüística ha fet importants passes endavant,  tanmateix, els avenços han quedat massa restringits a l’àmbit de l’ensenyament. En la resta d’àmbits, els progressos han estat més limitats, i s’han assolit gràcies al compromís dels ciutadans més que no pas al de les nostres institucions: l’arribada de TV3, l’aparició i la multiplicació de grups i cantants valencians, la tímida presència del català en l’empresa privada, la banca i el comerç...

Per això, ACPV considera que per garantir el futur de la nostra llengua no sols s'ha d’enfortir i multiplicar la seua presència en l’ensenyament sinó també guanyar molts més espais, sobretot en el món de l’empresa privada (bancs i caixes, comerç, Internet, telefonia mòbil...) i de l’administració pública.
En aquesta web trobarem els continguts de la campanya, que inclouen materials informatius i divulgatius diversos, a més de útils ferramentes de suport a l'hora de fer queixes o reclamacions. Entre tots ells, cal destacar la "Guia pràctica de drets lingüístics al País Valencià" dels germans Alfons i Francesc Esteve.

dilluns, 14 de febrer del 2011

Multa milionària contra ACPV pels repetidors de TV3

Segons publica El País de divendres passat: "Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va denunciar ahir que la Generalitat ha donat el 20 de març com a data límit per pagar dues multes que sumen 600.000 euros imposades per mantenir els repetidors que va instal.lar per emetre el senyal de TV3." [...] "En aquesta batalla, que va arrencar al gener de 2007, la Generalitat ha forçat el tancament de tres repetidors finançats per ACPV (els de la Carrasqueta a l'Alacantí, el de Alginet a la Ribera Alta i el de Llosa de Ranes a la Costera) . Però l'entitat manté tres oberts a força de decisions judicials que han impedit l'accés del Consell als mateixos per a tancar-los: Montdúver  (a La Safor), Perenxisa  (La Ribera Baixa, L'Horta, Camp de Morvedre i Camp de Turia) i Bartolo (per a les  Plana Baixa i la Plana Alta)."
Llegiu la notícia ací.

dijous, 3 de febrer del 2011

Resolució del Síndic de Greuges sobre una usuària del Servei d'Urgències a qui li van exigir que s'expressara en espanyol

Es tracta d'una resolució del Síndic de Greuges pel cas d'una dona de 80
anys, veïna de la ciutat d'Alcoi (l'Alcoià), que va telefonar al Servei
d'Urgències de la Conselleria de Sanitat a fi de demanar assistència
mèdica respecte del seu estat de salut i li van exigir que ho fera en
castellà. Pel fet que és molt possible que aquesta situació es repetisca
en més ocasions, no només en l'àmbit sanitari ni en una situació
d'urgència, és interessant conèixer la resolució al respecte del Síndic
de Greuges. El Síndic conclou que "De conformitat amb tot el que hem
dit, dirigim a la Conselleria de Sanitat i, en concret a la Direcció
General de Qualitat i Atenció al Pacient el sigüent RECORDATORI de
deures legals. Se li recorda l'obligació de garantir que, en els
servicis públics directament dependents de l'Administració pública,
tinguen el suficient coneixement de valencià per a atendre amb
normalitat el servici que tenen encomanat, de manera que no es produïsca
cap discriminació ni exigència de traducció".
Podeu vore el text complet ací:
http://www.elsindic.com/Resoluciones/10301154.pdf

dimecres, 2 de febrer del 2011

La Responsabilitat Social Corporativa també implica la Responsabilitat Lingüística per part de les empreses

 El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el manual "Empresa i llengua", una guia que reflexiona al voltant dels aspectes lingüístics com un element més en la gestió de la responsabilitat social de les empreses, alhora que també ofereix diversos exemples de bones pràctiques que poden ser aplicats en! contextos diversos.