dimecres, 25 de maig del 2011

ACPV explica demà al Senat el Projecte de Llei de la ILP "Televisió sense Fronteres"

Pel seu interès, reproduïm la nota de premsa que sobre aquest tema ens
ha remès ACPV:

ACCIÓ CULTURAL EXPLICA DEMÀ AL SENAT EL PROJECTE DE LLEI PER LEGALITZAR
TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

El president i l'advocada d'ACPV, Eliseu Climent i Mercè Teodoro,
compareixeran davant la Comissió de Cultura del Senat

651.650 signatures –validades per l'Oficina del Cens Electoral- van
donar el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "Televisió
sense Fronteres", superant de molt el mínim de mig milió de ciutadans
demanats per la llei. Posteriorment, el projecte de llei impulsat per
aquesta ILP va arribar a la Mesa del Congrés espanyol. Ara, passades les
eleccions municipals i autonòmiques, s'inicien les gestions per a
garantir el seu tràmit parlamentari.

En aquest sentit, demà dijous 26 de març, a les 9,30 h del matí,
compareixeran davant la Comissió de Cultura del Senat el president i
l'advocada d'ACPV, Eliseu Climent i Mercè Teodoro, per a explicar als
senadors dels diferents grups parlamentaris el sentit del projecte de
llei, el seu contingut i les raons que justifiquen la seua aprovació.

La compareixença es produeix arran d'una iniciativa del grup de senadors
de l'Entesa (i particularment dels senadors d'ERC Miquel Bofill, Josep
Maria Esquerda i Pere Muñoz), que l'han sol·licitada perquè ACPV done
resposta a les següents qüestions plantejades:

1) la importància cultural que té la recepció universal de TV3, el Canal
9 i IB3, i en general de les emissions de televisió en la llengua pròpia
i comuna de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, en aquests
territoris i en els altres amb qui comparteixen llengua i cultura;

2) la història de la recepció de les emissions de TV3 al País Valencià i
dels obstacles que ha trobat aquesta associació cultural a l'hora de
mantenir els reemissors del senyal de TV3 al País Valencià fins al seu
tancament;

3) les mesures que proposa l'entitat que presideix per resoldre la situació.

En un primer moment, el president i l'advocada d'ACPV contestaran les
qüestions plantejades i exposaran el projecte de llei, i posteriorment
tindrà lloc un debat obert amb els senadors en el que els representants
d'ACPV contestaran les preguntes i els dubtes que se'ls plantegen. En
acabar la sessió, el president i l'advocada d'ACPV atendran la premsa i
faran un balanç de la compareixença i de l'inici de les gestions per a
garantir el tràmit parlamentari de la ILP.

dimecres, 11 de maig del 2011

Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural

El passat 17 de febrer, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es va veure obligada a cessar les emissions de TV3 al País Valencià, després de 26 anys. Durant aquest temps, TV3 havia esdevingut una oferta televisiva normalitzada al País Valencià, on s’ha distingit per la seua qualitat i pel fet de ser una de les poques ofertes audiovisuals en català.

Malgrat això, el president Francisco Camps va decidir, ara fa quatre anys, obrir una sèrie d’expedients administratius contra l’entitat responsable d’aquestes emissions, Acció Cultural, cosa que s’ha traduït en una llarga persecució política i econòmica. El passat mes d’octubre, l’entitat ja va haver de pagar 126.943,90 euros per satisfer una primera multa, i ara s’enfronta a dues multes més que sumen vora 800.000 euros (dels quals ja n’ha pagat 130.000), una quantitat absolutament desproporcionada per a una associació cultural sense ànim de lucre la continuïtat de la qual pot posar en perill.

Durant aquests quatre anys, Acció Cultural ha fet patent l’amplíssim suport a TV3 al País Valencià, fins a arribar a l’èxit de la manifestació del passat 16 d’abril a València. En aquest sentit, cal també recordar les 651.650 signatures recollides per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres” per legalitzar la recepció de totes les televisions en català en el conjunt del domini lingüístic, i que ara podria entrar a tràmit parlamentari al Congrés espanyol.

Tant el projecte de llei impulsat per la ILP com el recurs que Acció Cultural ha presentat davant el Tribunal Suprem poden acabar donant la raó a l’entitat en aquest conflicte artificial; però, de moment, Acció Cultural ha de pagar les multes que encara té pendents si no vol patir l’embargament dels seus comptes corrents i béns mobles i immobles. Davant aquesta greu situació, el nostre deure és col·laborar a fer front col·lectivament a una multa que en realitat és contra tots els que creiem en la pluralitat informativa i la llibertat d’expressió. Per això, avui, diferents mitjans publiquem aquesta crida pública perquè feu una donació solidària a Acció Cultural (www.acpv.cat): així com junts vam aconseguir les 651.650 signatures per a la ILP, junts hem de reunir els diners necessaris per garantir la continuïtat d’Acció Cultural.

Desprès de l'ordre publicada pel Govern balear, només la Generalitat Valenciana impedeix el reconeixement recíproc dels certificats de català en el conjunt de territoris que compartim la mateixa llengua

Com conta Boira en l'article que enllacem a continuació, el Govern balear ha reconegut, en una ordre acabada de publicar, els certificats de coneixement de llengua de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), la qual cosa facilita als nostres titulats universitaris treballar en les administracions públiques del conjunt de territoris de parla catalana. I no és només una cosa lògica i científica (i amb sentències judicials que ho recolcen), si no que també una obligació de les administracions públiques de facilitar l'accés al treball, en aquest moment de crisi: la Generalitat, per manies irracionals, no deu dificultar als titulats valencians l'accés a llocs de treball en altres comunitats autònomes.

Vàlids arreu, però no valen per a la Generalitat
Signat per Josep Vicent Boira, Director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, i la resta de responsables de serveis lingüístics del conjunt d'universitats públiques valencianes